Världsdiabetesdagen 14 november

2017-11-14

Idag uppmärksammas Världsdiabetesdagen världen över, dagen är startad av World Health Organization (WHO).

Olika typer av diabetes

Typ 1-diabetes och typ 2-diabetes är två olika sjukdomar men den gemensamma nämnaren är högt blodsocker. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat bilda insulin, så en person med denna diabetestyp måste tillföra insulin via sprutor eller en pump. En person som har diabetes måste mäta sitt blodsocker kontinuerligt och lära sig reglera det själv med hjälp av insulin. Barn och unga drabbas nästan uteslutande av typ 1-diabetes.

Fakta om diabetes: 

  • Typ 1-diabetes är den vanligaste livshotande och obotliga sjukdomen bland barn i Sverige idag
  • Ungefär 450 000 personer i Sverige har diabetes
  • Typ 1-diabetes är en delvis ärftlig sjukdom. De flesta drabbas när de är barn eller unga

Lär mer om sjukdomen på Barndiabetesfondens hemsida.

Fanny var med på vårt Friluftsläger i våras och har typ 1-diabetes. Här berättar hon om sin sjukdom och om hur det är att vara på läger tillsammans med barn med olika sjukdomar och diagnoser.

Min Stora Dags första e-sportläger

2017-11-10

Vid lunchtid på fredagen drog Min Stora Dags första e-sportläger igång i Stockholm.

E-sportlägret är ett samarbete med Autism- och Aspergerförbundet och alla de 24 deltagarna har diagnoser inom autismspektrat. Under helgen kommer ungdomarna bland annat spela datorspelet Overwatch och besöka en studio som livesänder e-sport. På plats under lägret finns coacher från Sverok som kommer lära ungdomarna mer om spelet, och Inet har sponsrat med datorer.

Lägret är en del av Osynlighetsprojektet, Min Stora Dags särskilda satsning på barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer och/eller psykisk ohälsa. Denna satsning är möjlig tack vare öronmärkt ekonomiskt stöd från Svenska PostkodLotteriet – och från vänner till Min Stora Dag såsom Trygg Hansa och Scandic. Tanken är att hela helgen ska vara särskilt anpassad utifrån ungdomarnas behov. 

Läs mer om lägret >