Vad kul att du vill rita en teckning till Min Stora Dag

2019-01-31

På bilden: En ritad glass

Så här gör du för att delta:

  1. Rita en bild av det som du tyckte var allra roligast med din aktivitet tillsammans med Min Stora Dag
  2. Skriv ditt förnamn, ålder, sjukdom/diagnos samt vad du fick göra på din aktivitet med Min Stora Dag på baksidan av teckningen
  3. Märk kuvertet ”teckningstävling” och posta teckningen till Min Stora Dag senast tisdag 19 februari

Adress: Min Stora Dag

Hälsingegatan 47

113 31 Stockholm

Vinnarna publiceras i våra sociala medier i början på mars!

Information om teckningstävling

Min Stora Dag är en stiftelse som uppfyller önskningar och skapar viktiga pauser för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Till vår marknadsföring frågar Min Stora Dag barn som fått Stora Dagar att rita sin upplevelse och skicka in till oss. Teckningen kan komma att användas i marknadsföring av Min Stora Dag. Min Stora Dag kommer inte att publicera eller lämna ut identifierbara uppgifter om ditt barn utan ditt godkännande. Ingen ersättning utgår till barnet eller vårdnadshavare.

Användningsområden för teckningarna

Min Stora Dag kan komma att använda teckningarna i enlighet med nedanstående:

  • I marknadsföringskampanjer på Min Stora Dags hemsida, sociala medier, printannonser, informationsmaterial, gåvoblad och diplom, årsredovisning och digital annonsering.
  • Teckningarna kan också komma att skickas till företag som vill använda teckningarna för att uppmärksamma sitt samarbete med Min Stora Dag, till exempel i material såsom diplom men även genom publicering av teckningarna på sociala medier.

Användning av personuppgifter

När vi visar din teckning vill vi gärna publicera den ihop med lite information om dig, som teckningskonstnär. De uppgifter vi vill ha är förnamn, ålder, sjukdom/diagnos och vilken aktivitet du gjorde tillsammans med Min Stora Dag. Här hittar du mer information om hur Min Stora Dag hanterar dina personuppgifter.

Genom att skicka in teckningen till Min Stora Dag samtycker du till:

  • Att Min Stora Dag får använda information (förnamn på barnet, sjukdom/diagnos, ålder och aktivitet genomförd tillsammans med Min Stora Dag) tillsammans med inskickad teckning, i Min Stora Dags marknadsföring.
  • Att företag som skänkt pengar till Min Stora Dag får använda ovan information, tillsammans med inskickad teckning, i sin marknadsföring.
  • Att Min Stora Dag får använda ovan information om mitt barn, i enlighet med lag (1978:800) om namn och bild i reklam i syfte att marknadsföra och informera om Min Stora Dags verksamhet på egen hemsida, egna sociala medier och i egen marknadsföring så som printannonser och digital annonsering, på gåvoblad och diplom samt i Min Stora Dags årsredovisning.
  • Att företag som skänkt pengar till Min Stora Dag får använda ovan information, i enlighet med Lag (1978:800) om namn och bild i reklam i syfte att marknadsföra och informera om deras samarbete med Min Stora Dag på webben, i tryckta utskick och på sociala medier.

 

Klicka här för att bli månadsgivare för Min Stora Dag