Våra Stora Dagar

Min Stora Dag skapar aktiviteter med barn och som har allvarliga sjukdomar och diagnoser. En Stor Dag innebär att få något att minnas. Något att bära med sig som fyller på med kraft och energi när det behövs som mest.

Våra Stora Dagar har olika utformning och omfattning. Ibland får ett enda barn en alldeles egen önskan uppfylld. Andra gånger få barnet göra något roligt tillsammans med flera andra.

Egen Stor Dag

Den egna Stora Dagen utformas alltid efter barnets egna tankar, idéer och önskningar. Det är engagerad sjukhuspersonal som utser vilket barn som ska få en egen Stor Dag. 

Stora Dagar i grupp

Stora dagar i grupp innebär färdiga aktiviteter med barn och unga där de får möjlighet att träffa andra i samma situation. Det kan vara spännande matcher, konserter, inträde till nöjesparker eller äventyrsbad. Du som är vårdnadshavare kan ansöka om en Stor Dag i grupp här.

Stora Dagar på läger

Våra läger arrangeras med olika teman och på olika platser runt om i Sverige. Att få åka på ett läger innebär att få träffa andra i samma situation. Det stärker självkänslan och skapar gemenskap. Du som är vårdnadshavare kan ansöka om en Stor Dag på läger här.