Ansök om en Stor Dag?
Här finns frågor och svar

Vem kan ansöka?

Vem kan ansöka om en Stor Dag?

För att ansöka behöver barnet…
• Ha en allvarlig sjukdom/diagnos som bekräftas genom utlåtande av medicinsk personal.
• Ej deltagit i aktivitet senaste 12 månaderna.
• Vara mellan 4-18 år.
• Vara bosatt i Sverige.


Jag är osäker på om mitt barn ingår i målgruppen, hur vet jag detta säkert?

För att ingå i Min Stora Dags målgrupp ska barnet vara mellan 4 och 18 år, bosatt i Sverige och leva med en allvarlig sjukdom och/eller diagnos som påverkar vardagen med regelbundna vårdkontakter och svårigheter i till exempel hem och skola. Detta bekräftas med det medicinska utlåtandet/intyget som bifogas med ansökan.


Vi har fått en aktivitet av er tidigare, kan vi ansöka igen?

Det går bra om det var mer än 12 månader sedan. Dock kommer ansökningar från barn och ungdomar som inte tidigare deltagit i en aktivitet att prioriteras.


Jag har fler barn som har en sjukdom eller diagnos, kan jag söka för alla?

Absolut! Det går jättebra att ansöka för alla barn och ungdomar som ingår i Min Stora Dags målgrupp. Oavsett hur många det skulle vara i samma familj. För varje barn behövs dock en separat ansökan.Kan jag ansöka för ett syskon till ett barn som har en sjukdom och/eller diagnos?

Nej, dessvärre kan vi bara använda våra medel till att skapa Stora Dagar för barn och ungdomar i vår målgrupp.

Våra Stora Dagar

Får alla som ansöker en Stor Dag?

Vi kan aldrig lova eller garantera en Stor Dag. Möjligheten att erhålla en Stor Dag är beroende av vad organisationen för tillfället kan och inte kan arrangera. Det går alltså inte att i förväg veta om ett barn eller en ungdom kan ta del av aktiviteterna.


Kan jag ansöka om en Enskild Stor Dag där jag kan önska att göra precis vad jag vill?

Det går inte att ansöka om en Enskild Stor Dag. Vårdpersonal identifierar barn till enskilda Stora Dagar. Det är barnläkare, sjuksköterskor och terapeuter som har nära kontakt med barn och familj. De har insikt i både sjukdom/diagnos såväl som barnets situation och behov. Därför är det alltid de som utifrån sin expertis bedömer vilka som ska få en alldeles egen önskan förverkligad.


Kan jag ansöka till andra aktiviteter än de som presenteras på hemsidan?

Tyvärr inte. De aktiviteter vi presenterar på hemsidan är endast de som man kan ansöka till specifikt för tillfället. Dock är vår allmänna ansökan till kommande Stora Dagar alltid öppen. Då kan man komma att bli inbjuden till en Stor Dag som man får möjlighet att tacka ja eller nej till.


Jag har egna önskemål om en aktivitet – Hur gör jag då?

En enskild Stor Dag där man bestämmer dagen själv kan man inte ansöka om. Har man egna önskemål som rör en specifik aktivitet man ansökt till så kan man maila till oss på ansokan@minstoradag.org. Vi kan aldrig lova att vi kan tillgodose ett önskemål men göra en notering om det.


Kan man ansöka till flera aktiviteter samtidigt? Hur fungerar urvalet?

Det går absolut bra. Dessvärre har vi ingen möjlighet att idag kunna rangordna eller prioritera ansökningar. Min Stora Dag strävar efter att så många barn och ungdomar med allvarliga sjukdomar och diagnoser som möjligt ska få vara med om en Stor Dag. Därför prioriteras alltid de som inte tidigare deltagit i en aktivitet genom Min Stora Dag.


Vi har ingen möjlighet att delta/nyttja den aktivitet vi har erbjudits/fått av er. Vad gör vi?

Meddela oss detta så snart som möjligt på ansokan@minstoradag.org så försöker vi tillsammans hitta en lösning som passar.

Vad händer när jag ansökt?

Får alla som ansöker en Stor Dag?

Vi kan aldrig lova eller garantera en Stor Dag. Möjligheten att erhålla en Stor Dag är beroende av vad organisationen för tillfället kan och inte kan arrangera. Det går alltså inte att i förväg veta om ett barn eller en ungdom kan ta del av aktiviteterna.


Har min ansökan kommit fram?

När alla fält är korrekt ifyllda i ansökningsformuläret och du tryckt på ”ansök”-knappen så ska du få en bekräftelse på att ansökan gått iväg som den ska till oss, både på skärmen och till den mailadress du angivit i formuläret. Får du inte den bekräftelsen så har något blivit fel och vi har inte mottagit ansökan.


När får jag svar på min ansökan?

Vi arbetar alltid så snabbt som möjligt med att hantera ansökningar. Målet är att kunna återkoppla inom 14 dagar från att en komplett ansökan med intyg/utlåtande har inkommit. Under vissa perioder när vi har väldigt mycket ansökningar kan det dock ta längre tid men alla kompletta ansökningar kommer vi att återkoppla kring.


Jag har ansökt till kommande Stora Dagar – vad händer nu?

Efter att ansökan har hanterats och godkänts så kan man komma att bli inbjuden till en Stor Dag som man får möjlighet att tacka ja eller nej till. Inbjudan skickas alltid till vårdnadshavaren via angiven e-post. 

 

Möjligheten att erhålla en Stor Dag är beroende av vad organisationen för tillfället kan och inte kan arrangera. Det går alltså inte att i förväg veta om ett barn eller en ungdom kan ta del av aktiviteterna. 


Jag har ansökt om en specifik aktivitet, när får vi veta om vi får en plats eller inte?

Det beror på hur många ansökningar vi har att hantera och hur nära inpå aktiviteten är. Vårt mål är givetvis att du ska få ett besked i så god tid som möjligt. Är det en dagsaktivitet ansökan gäller så är vårt mål att ge svar senast 14 dagar före och gäller det ett läger så är målet 30 dagar före.

Medicinskt intyg/utlåtanden

Varför behöver jag ett medicinska intyg eller utlåtande när jag ansöker?

Syftet med intyget eller utlåtandet är att vi ska kunna verifiera att den ansökan gäller ingår i Min Stora Dags målgrupp.


Vilka medicinska intyg eller utlåtanden kan jag skicka in?

Vilken typ av intyg eller utlåtande det är och i vilket syfte det är utställt spelar ingen roll så länge det innehåller Namn och personnummer på den det gäller, sjukdom och/eller diagnos, uppgifter om vem som ställt ut det samt datum. Detta bör vara någon med tillgång till barnets journal. Det ska inte vara äldre än 12 månader. Exempel på utlåtande och intyg är vår mall som ni finner här eller kopia på läkarutlåtande utställt till försäkringskassan. (Består det av flera sidor är det viktigt att vi får samtliga sidor samt att hela sidorna är med)


Jag har gjort ansökan utan medicinskt intyg – Hur gör jag för att komplettera med det?

Det går bra att komplettera med inom 14 dagar på vår hemsida här >  


Hur skickar jag in det medicinska utlåtandet eller intyget jag har?

Det absolut enklaste och smidigaste är att du bifogar utlåtandet direkt i ansökningsformuläret när du gör ansökan. Då blir hanteringstiden av din ansökan kortare och vi kommer kunna ge en återkoppling på ansökan snabbare.

– Fotograferar du av utlåtandet/intyget med en mobilkamera är det viktigt att ljuset och upplösningen är av den kvalitén att det går att läsa texten, att hela sidorna är med på bild samt att alla sidor fotograferas av om det består av flera sidor.

– I formuläret kan du bifoga maximalt 5 filer. Består utlåtandet av flera filer så kompletterar du ansökan här >

Vill du komplettera en redan gjord ansökan med utlåtande gör du det via formuläret här >


Kan jag fotografera av intyget med min mobil?

Ja, det går bra under förutsättning att kvalitén är så pass bra att det går att läsa, att hela sidorna avfotograferas samt att vi får ta del av samtliga sidor om det är flersidigt.


Måste intyget skickas digitalt?

Ja, det är det absolut smidigaste och säkraste sättet för oss att ta emot informationen på. 

Intyg bifogas antingen direkt i ansökan eller skickas i efterhand in här >


Mitt intyg är äldre än 12 månader men diagnosen är kronisk, kan vi använda det ändå?

I en del fall där diagnosen är av en tydligt kronisk karaktär kan vi ibland göra undantag ifrån att intyget/utlåtandet är äldre än 12 månader. Är du osäker så skicka in det du har så återkommer vi om något behöver kompletteras.

Kontakt
Hur kommer jag i kontakt med Min Stora Dag?

Enklast är att maila oss på ansokan@minstoradag.org. Det går också bra att ringa till oss på vardagar mellan kl. 8-17 på telefon: 08-660 50 96.

Vill du skicka något med posten gör du det till:

Min Stora Dag 
Hälsingegatan 47
113 31 Stockholm

Stora Dagar att ansöka till >