Markus och hans fotografier på Sven-Harrys konstmuseum. Foto: Min Stora Dag

Min Stora Dag tycker att vi alla borde bli bättre på att prata om vad barn är bra på, istället för att fokusera på vad de inte kan. Det är ingen konst när det kommer till Markus, som är 13 år och fotograf. Markus har diagnoserna autism, lindrig utvecklingsstörning, språkstörning och ADHD – och genom sina fotografier förmedlar han sitt sätt att se på världen.

Den 13 september–15 oktober 2017 anordnar Min Stora Dag en utställning med Markus fotografier på Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm. På utställningens första dag visades fotografierna även upp på Min Stora Dags seminarium på Gröna Lundsteatern, där Markus hyllades av besökarna och fick träffa Min Stora Dags beskyddare H.K.H. Prinsessan Madeleine.

Läs mer om Markus och se hans fotografier >

Läs mer om utställningen på Sven-Harrys konstmuseum >

Läs mer om Min Stora Dags seminarium ”När livet inte följer manus” >

StodOss-banner


Markus fotografier på Sven-Harrys konstmuseum. Foto: Min Stora Dag