Barn och unga sökes för viktigt uppdrag!

Vill du ha ett roligt, annorlunda uppdrag som gör skillnad? Kanske har du mycket funderingar kring hur världen omkring dig fungerar och påverkar dig. Eller har idéer kring hur vuxna du möter borde behandla dig och andra unga.

Med din hjälp hoppas vi kunna starta Min Stora Dags Barn- och ungdomsråd! I rådet vill vi diskutera frågor som är viktiga för dig och andra unga. Hur är det att vara ung idag i olika situationer? På vilka sätt kan Min Stora Dag bli en ännu bättre organisation? Vad ska vuxna göra för att förstå barn och ungas perspektiv?

Ni som grupp och råd kommer själva att styra stora delar av arbetet och innehållet under era möten. Som stöd har ni barnrättsexperten Åsa Ekman som kan hjälpa er i ert beslutsfattande. Ni kommer spåna idéer, diskutera mycket, analysera en hel del och ha väldigt roligt.

Du som ansöker behöver inte ha några förkunskaper. Vi vet att du redan är expert på hur det är att vara barn eller ung idag. Du kommer istället att få lära dig många nya saker längs vägen.

Vi söker dig som:

  • Har fått en aktivitet eller Stor Dag genom Min Stora Dag och är mellan 13 och 18 år.
  • Vill att vuxna ska bli ännu bättre på att lyssna på och förstå barn och unga.
  • Vill träffas fyra gånger under 2019 för rådsmöten i Göteborg.
  • Du får gärna gilla att träffa nya människor, vara nyfiken och kreativ.
  • Här ansöker du.

Så här funkar arbetet med Barn- och ungdomsrådet

− Ni kommer att träffas dagtid under några timmar i Göteborg fyra gånger under 2019 tillsammans med Min Stora Dag och barnrättsexperten Åsa Ekman.

  • Min Stora Dag står för mat, mellanmål och tågresor till och från era möten.
  • Alla barn och unga som deltar under året får en present från Min Stora Dag vid årets slut.

Så här ansöker du till Min Stora Dags Barn- och ungdomsråd

Du kan enkelt skicka in din ansökan genom att du och dina föräldrar fyller i ansökningsformuläret.

Du hittar ansökningsformuläret här.

Där hittar du också instruktioner för hur du fyller i ansökan och hur ni skickar in den.

Det sista datumet för att skicka in din ansökan är onsdagen 20 mars.

För att det ska bli så bra som möjligt för dig och de andra deltagarna genomför vi på Min Stora Dag tillsammans med barnrättsexperten Åsa Ekman en bedömning av alla ansökningar. Eventuellt kommer vi att höra av oss till dig om vi har frågor eller vill veta mer om dig och din ansökan.

Har du frågor eller funderingar hör av dig till info@minstoradag.org. Märk gärna mejlet med ”Barn- och ungdomsråd”.

Användning av personuppgifter

När du skickar in din ansökan så kommer Min Stora Dag under ansökningstiden att spara inskickad information och uppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är för- och efternamn, ålder, bostadsort, kontaktuppgifter och din ansökningstext. Här hittar du mer information om hur Min Stora Dag hanterar dina personuppgifter.