Bli kampanjpartner

Som kampanjpartner hjälper ni oss att samla in pengar genom produkter, tjänster och kanaler under en kampanjmånad.

Investering belopp från 150 000 kr.

• Grafisk manual med produktlogotyp
• Budskapsmanual
• Rätt att koppla produkter och tjänster under en kampanjmånad till Min Stora Dag
• Ert företagsnamn och er logotyp visas under kampanjpartners 2018 på vår webbplats
• Banner kampanjpartner 2019
• Mejlsignatur kampanjpartner 2019
• Digitalt diplom
• Uppföljning av kampanj


Vill du bidra till att göra skillnad för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser?

Kontakta Alexandra von Melen
alexandra.vonmelen@minstoradag.org
Direkt: 076-814 74 74
Växel: 08-660 50 96

Klicka här för att läsa om våra kampanjpartners