Policies & effektrapport

Min Stora Dag är medlem av Giva Sverige som verkar för etisk och professionell insamling. I enlighet med riktlinjerna för Giva Sveriges kvalitetskod publicerar vi här våra dokument för:

Effektrapport (PDF)
Insamlings- och Finansieringspolicy (PDF)
Uppförandekod (PDF)
Placeringspolicy (PDF)
Policy för att motverka och hantera oegentligheter (PDF)

GDPR

Integritetspolicy för gåvogivare (PDF) 
Integritetspolicy för BetterNow (PDF)
Integritetspolicy för volontärer (PDF)
Integritetspolicy för månadsgivare (PDF)
Integritetspolicy för Mitt Stora Stöd (PDF)
Integritetspolicy Stora Dagar (PDF)

Samtycke och användning av personuppgifter form av i bild/film (allmänt), (PDF)
Samtycke och användning av personuppgifter i form av bild (vårdnadshavare), (PDF)