Vår historia

Min Stora Dag har gått från två eldsjälar, Martine Rinman och Christina Piehl, och ett tiotal volontärer år 2000 till en professionell organisation med anställda som tillsammans med hundratals volontärer målmedvetet jobbar för att göra skillnad för så många barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser som möjligt.

Bild från  Min Stora Limodag

1999 läste Claire Rosvall av en slump en tidningsartikel om en fransk organisation som hjälpte allvarligt sjuka barn att förverkliga sina önskningar. Claire lät sig inspireras och fick goda råd från Frankrike om hur något liknande skulle kunna göras i Sverige.

Tillsammans med Marcus Storch, som var stiftelsens första ordförande, Peder Hammarskiöld, Mats Qviberg och Vicky von der Lancken grundade Claire stiftelsen Min Stora Dag året efter.

Claire blev Min Stora Dags första Generalsekreterare. Under 2016 förärades Claire Rosvall titeln Hedersordförande av Min Stora Dags styrelse för sitt stora engagemang och tidigare insatser för stiftelsen.

Redan från starten år 2000 beslutades att låta medicinskt kunnig sjukhuspersonal ansvara för urvalet av de barn som ska få en önskning förverkligad. I augusti 2000 blev 16-åriga Anders från Norrland den första i Sverige att få en önskan förverkligad av Min Stora Dag. Han fick en alldeles egen laptop, en skrivare och internetuppkoppling för att kunna hålla kontakt med vänner och skola. Samma år fick Camilla, Jelena och Amanda se Britney Spears i Globen, Sebastian fick en specialanpassad trehjulig cykel och Linnea fick träffa sin idol.

Kunglig beskyddare och fler ambassadörer

År 2001 tackade H.K.H Prinsessan Madeleine ja till att bli Min Stora Dags beskyddare och år 2005 tillkom fler namnkunniga ambassadörer.

Verksamheten har fortsatt att utvecklas för att nå än fler barn.

År 2010 gjorde Min Stora Dag entré på Facebook, som idag blivit en av de viktigaste kanalerna att nå ut med resultatet av stiftelsens arbete.

Klicka här för att bli månadsgivare för Min Stora Dag