Organisation

Min Stora Dags styrelse

Att vara styrelseledamot eller styrelseordförande är förtroendeuppdrag och det är viktigt att de som valts ser till att stadgarna följs samt att Min Stora Dag uppnår sina mål. Läs mer här>

Min Stora Dags ledningsgrupp

Är du nyfiken på vilka som sitter i vår ledningsgrupp? Klicka här>

Min Stora Dags medicinska råd

Medicinska rådet hjälper till med olika hälso- eller sjukdomsrelaterade tolkningar och bedömningar. Rådet bidrar också med sin professionella expertis till strategiska verksamhetsfrågor. Läs mer här>

Min Stora Dags ambassadörer

Våra ambassadörer sprider glädje och engagerar sig i Min Stora Dags arbete. Läs om våra ambassadörer här>

Min Stora Dags stadgar

Min Stora Dag har 14 stadgar som verkar som ett ramverk för verksamheten. Du kan läsa om våra stadgar här>

Min Stora Dags policys och övriga styrdokument

Vilka strategier har Min Stora Dag för att uppnå sina mål? Här kan du läsa om våra policys och övriga styrdokument>

Min Stora Dags årsberättelse

Vill du ta del av Min Stora Dags årsberättelse? Läs mer här>

Om cookies

När du besöker Min Stora Dags webbplats lagras cookies på din dator. De hjälper till att förbättra webbplatsens funktionalitet. Läs mer om cookies här>

Stöd Min Stora Dag genom att klicka här.