Hur stor är kunskapen om ADHD och autism?

Som en del i Min Stora Dags arbete med att öka kunskap och acceptans för barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer har vi tagit fram Osynlighetsrapporten, en kartläggning av allmänhetens kunskap om och attityder mot personer med ADHD och autism/Asperger. Undersökningen är utförd av Novus på uppdrag av Min Stora Dag och utbildningsverksamheten Lära.

Resultaten visar att de flesta svenskar känner någon med ADHD och/eller autism i dag, men att den reella kunskapen om diagnoserna fortfarande brister på flera sätt. 

Här lyfter vi fram några av resultaten från vår mätning. Hela rapporten går att ladda ner här >

 

 

Hanna Danmo arbetar på Autism- och Aspergerförbundet och har själv diagnosen Aspergers syndrom. Hon framhåller det positiva med att de allra flesta, 75 procent, inte håller med om påståendet, som hon ser som felaktigt:

– Vi med autism och Asperger kan ha svårt att uttrycka oss själva och förstå andra, men betyder inte att det är svårare att vara kompis med oss. Många av oss både vill och kan vara bra vänner, säger hon, och fortsätter:

– Om två personer vill förstå och lära känna varandra brukar inte olikheter och funktionsnedsättningar vara hinder för vänskap. Själv har jag vänner både med och utan autism.

Läs mer från Hanna >

Georgios Karpathakis är grundare av Underbara ADHD. Han blir inte helt förvånad över att en av tre män tror att det är för lätt att få hans diagnos. 

– Detta är en missuppfattning eller fördom som tyvärr inte är helt ovanlig eller unik för just män, vilket även rapporten visar. Förklaringarna till att denna direkt felaktiga bild lever kvar är såklart många. Många av oss som har genomgått en ADHD-utredning och faktiskt fått en fastställd diagnos vet att vägen dit är långt ifrån lätt eller rolig. Min egen utredning tog omkring 100 timmar att göra, och det säger väl egentligen allt, säger han, och tillägger:

– Det visar också på vikten av att fortsätta det intensiva arbetet med att öka gemene hens kunskap om NPF i allmänhet och ADHD i synnerhet med oförminskad styrka framöver.

Läs mer om Underbara ADHD >

Läs mer och ladda ner Osynlighetsrapporten >