Hur stor är kunskapen om barn med ADHD och autism?

10-åriga Natalie: ”Man ska respektera alla” 

I filmen ser ni Natalie, som är ett av de barn som lever med diagnoser, berätta om hur hon upplever samhället.

 

Nu släpps Osynlighetsrapporten kring allmänhetens bild av barn med ADHD eller autism/Aspergers syndrom. Det är Novus som gjort undersökningen på uppdrag av Min Stora Dag och utbildningsverksamheten Lära / Nytida. 

Rapporten är en del av Min Stora Dags arbete med att öka kunskap och acceptans för barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer och/eller psykisk ohälsa. 

Resultaten visar att de flesta svenskar känner någon med ADHD och/eller autism i dag, men man ser samtidigt en okunskap och fördomsfulla attityder. 

 

 

Här nedan lyfter vi fram några av resultaten från vår mätning genom en intervju med experten Steve Berggren från KI. Hela rapporten går att ladda ner här >

 

Namn: Steve Berggren
Steve är legitimerad psykolog och specialist i neruropsykologi. Han arbetar på Center of Neurodevelopmental Disorders på KI (KIND) som är en del av barn och ungdomspsykiatriskt forskningcenter. Han har just doktorerat med avhandlingen ” Emotion recognition and expression in Autism Spectrum Disorder significance, complexity and training” och är en uppskattad och rättfram föreläsare.

Tycker du att siffran stämmer överens med den bild som du har fått i ditt arbete?

– Jag tycker den siffran stämmer ganska bra överens med den bild som jag själv har. Kunskapen är fortfarande låg när det kommer till ADHD. Det medför bland annat att många tror att det är för lätt att få diagnosen idag.

Hur ser den faktiska processen ut när en ADHD-diagnos ställs?

– Det vanligaste är att skolan eller föräldrar söker sig till BUP på grund av att barnet har olika svårigheter att klara sin vardag. Därifrån får de en remiss för att kunna gå vidare med de tester som krävs för att fastställa en diagnos. Det kan även vara andra barnmottagningar och öppenvård som skickar remiss för utredning, säger Steven och fortsätter:

– Förutom testerna som barnet får genomgå ska även ett antal formulär fyllas i. Sedan intervjuas föräldrar, lärare och andra som befinner sig barnets närhet. Dessutom kan det komma någon kunnig till klassrummet för att observera barnets beteende. Det tar mellan 10 till 15 timmar att utreda en ADHD-diagnos, utspritt under ett antal veckor.

Varför tror du att det är så viktigt att öka den allmänna kunskapen kring ADHD?

– För det första är det värdefullt för både barnet och föräldrarna att känna att de är pålästa. Om de har mer på fötterna kan de lättare bemöta de fördomar som de stöter på i sin vardag. Dessutom blir det lättare för patienten att få det stöd och den behandling som hen behöver. Och det viktigaste av allt, den misstro och stigmatisering som finns kring diagnosen skulle minska.