Vill du veta mer?

På den här sidan finns tips för dig som vill lära dig mer om NPF-diagnoser och psykisk ohälsa, eller som vill komma i kontakt med andra som också har en diagnos. Under året kommer Min Stora Dag att genomföra projekt och samarbeten med flera av dessa organisationer och föreningar – håll utkik på vår hemsida och i sociala medier!

KIND
KIND är ett kliniskt forskningscentrum som forskar och utbildar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. På hemsidan kan du läsa mer om deras olika studier och resultat, och ansöka om att själv delta i något av deras forskningsprojekt.

Attention
Attention är en intresseorganisation för barn och vuxna med olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD, autismspektrumtillstånd och Tourette. På deras hemsida finns mängder av information, bland annat en sida som riktar sig särskilt till barn och ungdomar.

Autism- och Aspergerförbundet
Autism- och Aspergerförbundet är en intresseorganisation för personer med diagnoser inom autismspektrat. Förbundet har 24 olika distriktsföreningar, och på hemsidan kan du bland annat läsa om vilka aktiviteter som är på gång nära dig.

Underbara ADHD
Underbara ADHD drivs av Georgios Karpathakis, som själv fick sin diagnos i 20-årsåldern och nu strävar efter att hjälpa och inspirera andra. År 2017 släppte han även boken ”Underbara ADHD – den svåra superkraften”.

Skaffa Insikt
Skaffa Insikt grundades av Anna Norelius, som har ADHD och en bakgrund av psykisk ohälsa. På hemsidan kan du bland annat köpa fina armband som är tänkta att öka medvetenhet och bryta tabun kring psykisk ohälsa.

Hjärnfonden
Hjärnfonden är en stiftelse som samlar in och fördelar pengar till olika typer av forskning om hjärnan. På deras hemsida finns bland annat intervjuer med personer som tack vare Hjärnfondens stöd kan bedriva forskning om olika NPF-diagnoser.

Mindroom
Mindroom är en skotsk stiftelse som drivs av svenska Sophie Dow. På deras hemsida kan du lära dig mer om vanliga och ovanliga diagnoser, och ta del av berättelser om vilka styrkor och utmaningar de innebär för unga människor som lever med dem.

Kung Över Livet
Kung Över Livet bildades 2012 och arbetar bland annat med att synliggöra och lyfta familjer som lever med NPF-diagnoser, genom att låta familjerna själva berätta om sin situation. Vartannat år anordnar de en stor välgörenhetsgala där de insamlade pengarna tidigare bland annat gått till Hjärnfonden.

Barn i behov
Barn i behov är ett föräldranätverk som grundades i Stockholm men idag samlar personer från hela Sverige. Deras mål att skapa förändring ända upp på högsta politiska nivå och se till att alla barn, oavsett behov, får rätt till en fungerande skolgång. 

NPF-guiden
På Trygg Hansas specialsajt NPF-guiden finns råd, stöd och inspiration för familjer där det finns barn och unga med NPF. 

Fritidsinfo
Fritidsinfo är en söktjänst som vill göra fritiden mer tillgänglig, bland annat för barn och unga med NPF-diagnoser. Här kan du söka och hitta olika typer av fritidsaktiviteter utifrån intressen, ålder och var i landet du bor.

Osynlighetsprojektet finansieras av Svenska PostkodLotteriet.