Fondspara ideellt – och gör skillnad

Vill du få mer pengar samtidigt som du ger ett värdefullt bidrag? Swedbank erbjuder ett fondsparande i Swedbank Robur Humanfond där Min Stora Dag får två procent av ditt sparande varje år.

Siri och Amanda tar en selfie med Samir och Viktor på Mello

Genom att fondspara ideellt kan du på ett enkelt sätt investera i din egen framtid och bygga upp ditt sparkapital samtidigt som du stöttar Min Stora Dags arbete. Ditt sparande bidrar då till att barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser får vara med om något utöver det vanliga.

Swedbank Robur Humanfond är en ideell hållbarhetsfond som investerar i företag som aktivt arbetar med miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Fonden har fått flera utmärkelser och utsågs nyligen till bästa fond i kategorin etikfonder av Fondmarknaden.se.

Du kan spara regelbundet via autogiro eller själv göra insättningar – välj det som passar dig.  Swedbank Robur Humanfond är en svensk aktiefond och förvaltas av Swedbank Robur. En fond som fått flera utmärkelser och nyligen utsågs till bästa fond i kategorin etikfonder av Fondmarknaden.se.

Börja spara och läs mer om Swedbank Robur Humanfond >>


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på www.swedbankrobur.se.