Volontär för Min Stora Dag

Min Stora Dags närmare 300 volontärer planerar, deltar och genomför barnens Stora Dagar. Som volontär ger du av din tid och kunskap så att barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser får ett avbrott från sin sjukdomsvardag.  

Det är ett ansvarsfullt uppdrag att med barnets glädje i fokus planera och genomföra olika Stora Dagar. Min Stora Dags anställda stöttar och säkerställer att riktlinjer följs och att säkerheten är hög. Volontärer för Min Stora Dag måste vara 21 år, gärna ha tidigare erfarenhet av volontärarbete eller arbete med barn. Vi värdesätter om volontärerna talar flera språk, har kunskap och kännedom om olika kulturer och kommer från olika yrkeskategorier. Av alla volontärer kräver vi ett utdrag från polisens belastningsregister.

Här finner du mer information om vad det innebär att vara volontär hos oss.

Läs volontärerna Henrik och Evelinas berättelse:

Henrik: ”Jag har själv fått en Stor Dag och ville ge något tillbaka”

Evelina: ”Alla Stora Dagar är speciella på sitt sätt”