Frågor & svar

Barn kramar Pippi

Att delta på våra aktiviteter

Kan man ansöka om en Stor Dag?

Till våra Stora Dagar i Grupp, Läger och Aktivitetspaket kan man ansöka till på vår hemsida här >
För Enskilda Stora Dagar är det personal på sjukhus och barnkliniker som genom sin medicinska expertis, kunnande och nära kontakt med barnen nominerar barn och ungdomar mellan 4-18 år med allvarliga sjukdomar och diagnoser till en Enskild Stor Dag.

Vilket sjukhus måste barnet vara inskrivet på för att få en Enskild Stor Dag?

Vi har samarbete med samtliga sjukhus i Sverige, som har barn- och ungdomskliniker.

Är du över 18 år?

Vi känner tyvärr inte till någon motsvarighet till Min Stora Dag som vänder sig till vuxna. För dig över 18 år kan det finnas olika möjligheter att få stöd och hjälp via föreningar, intresse- och patientorganisationer.

Att stödja vårt arbete

Kan jag starta en egen insamling?

Det går jättebra. Börja med att starta ett insamlingskonto på BetterNow här >.  Där sätter du sedan in den insamlade summan för att visa bidragsgivarna att pengarna betalats. Du kan enkelt sprida länken till ditt insamlingskonto för att berätta om ditt initiativ.

Jag har ett företag och vill samarbeta med er, hur gör jag?
Jag vill så gärna hjälpa till, finns det något jag kan göra?

Det finns olika sätt att hjälpa till på. Du kan stödja oss genom en gåva eller som månadsgivare men också som volontär.

Jag kan bidra till era aktiviteter, hur gör jag?

Vi får många frågor om att bidra till olika aktiviteter genom kanske en speciell bil, ett djur eller tillgång till någon specifik kunskap. Vi är jätteglada över engagemanget men av säkerhets- och försäkringsskäl är det svårt att anlita privatpersoner i samband med olika aktiviteter. Vi sparar ändå alltid alla kontakter ifall det skulle dyka upp ett specialbehov vid något tillfälle.

Jag kan bidra till era aktiviteter, hur gör jag?

Vi får många frågor om att bidra till olika aktiviteter genom kanske en speciell bil, ett djur eller tillgång till någon specifik kunskap. Vi är jätteglada över engagemanget men av säkerhets- och försäkringsskäl är det svårt att anlita privatpersoner i samband med olika aktiviteter. Vi sparar ändå alltid alla kontakter ifall det skulle dyka upp ett specialbehov vid något tillfälle.

Att vara volontär

Jag vill bli volontär på Min Stora Dag, hur gör jag?
Vad gör man som volontär?

En volontär är projektledare som planerar och genomför en Stor Dag. Volontären har kontakt med vårdnadshavare och barn. Samlar in viktig information och koordinerar till bästa resultat för den aktivitet som ska utföras. Du som volontär fungerar som en brygga mellan barn + vårdnadshavare och Min Stora Dags kontor under pågående projekt.

Behöver man någon speciell utbildning för att bli volontär?

Våra volontärer har alla olika bakgrund och utbildning. Alla volontärer för Min Stora Dag får en introduktion av vad uppdraget som volontär innebär, samt personligt stöd under sina pågående projekt.

Kan jag bli volontär även om jag inte bor i Stockholm?

Absolut! Vi strävar efter att ha volontärer på alla orter där vi har kontakt med barnsjukhus.

Varför måste jag beställa ett utdrag från polisen?

Vi sätter barnens trygghet främst och kontrollerar på samma sätt som svensk barnomsorg upp bakgrunden på de volontärer som kommer i kontakt med barn och familjer. Utdraget från polisens register ska alltid överlämnas i oöppnat kuvert till Min Stora Dag. Utöver polisregisterkontroll genomförs bland annat ingående intervjuer med varje tilltänkt volontär, tillsammans med att referenser tas och följs upp.

Hur mycket tid tar det att vara volontär?

Det är svårt att säga exakt, då varje aktivitet är unik och varje barns önskan ser olika ut. Den aktiva tiden för ett projekt ligger på omkring 10-15 timmar, men det kan ta så lång tid som 4-6 månader att planera och genomföra aktiviteten, från första träffen med barnet.

Kan jag vara volontär när jag arbetar heltid?

Många av våra volontärer arbetar heltid. Om tiden finns är något var och en själv måste ta ställning till.