Världsdagen för psykisk hälsa: Hur mår du på insidan?

Idag, den 10 oktober, uppmärksammas världsdagen för psykisk hälsa över hela världen. Vår psykiska hälsa kan, precis som den fysiska, vara olika bra i olika perioder i livet. En del drabbas av olika psykiska sjukdomar, som kan vara tillfälliga eller kroniska. Psykisk ohälsa används som ett samlingsbegrepp för allt från tillfällig oro och nedstämdhet till återkommande ångest, depressioner och psykiska sjukdomar. Dessa tillstånd är ofta allvarliga och livspåverkande, men till skillnad från många fysiska sjukdomar och diagnoser syns de inte alltid på utsidan. 

I Osynlighetsprojektet jobbar Min Stora Dag med att utveckla och anpassa våra aktiviteter för barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer och/eller psykisk ohälsa. Vi vill öka kunskap och förändra attityder om det som känns på insidan – men inte alltid syns utanpå. Projektet finansieras av Svenska PostkodLotteriet.

Prata: Mår du eller något barn du känner dåligt? Sajten UMO.se har samlat en massa information om var du kan vända dig! >

Lyssna: I fjärde avsnittet av Osynlighetspodden berättar Rebecca Anserud om sitt liv med diagnosen bipolär sjukdom >

Titta: Animerad film för barn: Hur går ett besök på BUP till? >

Läs mer om Osynlighetsprojektet >