Världsdiabetesdagen 14 november

Idag uppmärksammas Världsdiabetesdagen världen över, dagen är startad av World Health Organization (WHO).

Olika typer av diabetes

Typ 1-diabetes och typ 2-diabetes är två olika sjukdomar men den gemensamma nämnaren är högt blodsocker. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat bilda insulin, så en person med denna diabetestyp måste tillföra insulin via sprutor eller en pump. En person som har diabetes måste mäta sitt blodsocker kontinuerligt och lära sig reglera det själv med hjälp av insulin. Barn och unga drabbas nästan uteslutande av typ 1-diabetes.

Fakta om diabetes: 

  • Typ 1-diabetes är den vanligaste livshotande och obotliga sjukdomen bland barn i Sverige idag
  • Ungefär 450 000 personer i Sverige har diabetes
  • Typ 1-diabetes är en delvis ärftlig sjukdom. De flesta drabbas när de är barn eller unga

Lär mer om sjukdomen på Barndiabetesfondens hemsida.

Fanny var med på vårt Friluftsläger i våras och har typ 1-diabetes. Här berättar hon om sin sjukdom och om hur det är att vara på läger tillsammans med barn med olika sjukdomar och diagnoser.