”Vi måste börja fokusera på vad barn är bra på”

I dag anordnade Min Stora Dag ett seminarium med rubriken ”När livet inte följer manus”. Fokus låg på diagnoser som inte alltid syns på utsidan, men känns inuti, och målet med dagen var att öka kunskap och acceptans just om denna målgrupp.

Min Stora Dags engagerade beskyddare H.K.H. Prinsessan Madeleine satt längst fram i publiken och lyssnade på Sophie Dows, Fredrik Westins och Pelle Törnbergs berättelser om hur deras liv och livssyn förändrats av att ha barn med särskilda behov. 

– Det är samhället som är funktionshindrat, i sitt sätt att se på personer med funktionsvariationer, sa Sophie Dow under sin föreläsning.

Under förmiddagen fick åhörarna även lyssna på 9-åriga Natalie, 13-åriga Marcus och flera andra barn och unga med olika funktionsvariationer och kognitiva utmaningar. Min Stora Dags generalsekreterare Hélène Benno var moderator under dagen och till sin hjälp hade hon två sakkunniga sidekicks: Rebecca Anserud och Steve Berggren.

– Vi måste börja fokusera på vad barn är bra på, istället för på vad de inte kan, uppmanade Hélène Benno.

Seminariet var den del av Osynlighetsprojektet, Min Stora Dags specialprojekt med fokus på neuropsykiatriska funktionsvariationer – som till exempel ADHD och autism – och/eller psykisk ohälsa. Projektet är finansierat av Svenska PostkodLotteriet.

Läs mer om deltagarna och se filmer och bilder från seminariet >

Läs mer om Osynlighetsprojektet >