Bli huvudpartner

Som huvudpartner hjälper vi er att engagera era medarbetare internt så att de känner sig stolta över vårt samarbete. Vi hjälper er också att hitta kampanjer som kan vara att samla pengar genom produkter, tjänster och kanaler under en kampanjmånad.

Investering belopp från 350 000 kr.

• Associationsrätt till Min Stora Dag
• Grafisk manual med logotyp
• Budskapsmanual
• Rätt att koppla produkter och tjänster under insamlingskampanj till Min Stora Dag
• PR-stöd exempelvis gemensamma pressutskick
• Interna events och utbildningstillfällen för att öka personalens engagemang för frågan
• Ert företagsnamn och er logotyp med text om ert engagemang visas på vår webbplats under huvudpartner 2018, med länk till er hemsida
• Banner huvudpartner 2019
• Mejlsignatur huvudpartner 2019
• Digitalt diplom
• Tackfilm till medarbetare internt


Vill du bidra till att göra skillnad för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser?

Kontakta Alexandra von Melen
alexandra.vonmelen@minstoradag.org
Direkt: 076-814 74 74
Växel: 08-660 50 96

Klicka här för att läsa om våra huvudpartners