En symbolbeskrivning över hur Min Stora Dag arbetar

Om oss

Min Stora Dag är den enda rikstäckande organisationen som gör skillnad för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser i Sverige.

Tusentals barn i Sverige har allvarliga sjukdomar och diagnoser som gör att livet inte ser ut som för de flesta av oss. Många tillfrisknar aldrig helt och lever med en sjukdom/diagnos som kanske inte syns men som på olika sätt gör ont, försvårar livet och ibland skapar utanförskap.

Min Stora Dag är den enda rikstäckande organisationen som gör skillnad i vardagen för dessa barn. Vi samarbetar med samtliga sjukhus och andra vårdgivare i Sverige, för att alla mellan 4 och 18 år, ska få något att längta till, uppleva och minnas. Vi vill skapa goda barndomsminnen och en paus från det tuffa och svåra.

Vi fokuserar inte på forskning, utan på konkreta önskningar, upplevelser och den kraft det ger.

Tryggt givande – hård kontroll

Min Stora Dag har 90-konto och är kontrollerade av Svensk insamlingskontroll. De borgar för extra stor öppenhet kring verksamhetens ekonomi och att pengarna går till det som utlovas. Min Stora Dag är även medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, som arbetar för sund insamling och marknadsföring.

Min Stora Dag engagerar närmare 300 volontärer årligen och har 16 anställda (2017) som koordinerar, marknadsför och säkerställer att verksamheten håller hög kvalitet till låg kostnad. H.K.H Prinsessan Madeleine är organisationens beskyddare och Jennifer McShane är generalsekreterare.

Om våra aktiviteter >